Szakfelelős: Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens 
Tel.: +36-83 545-005, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További információ:
Szent István Egyetem Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190 Fax: (83) 545-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Kertészmérnök (BSc) szak képzési célja:

Olyan kertészmérnök szakemberek képzése, akik a megváltozott ágazati struktúrában és makrokörnyezetben, megfelelő szaktudással és ismereteik folyamatos megújításának képességével rendelkeznek. Célunk továbbá, hogy az alapképzési szakon (BSc) megszerezhető ismeretek elsajátítását követően a hallgatók részvételi jogot szerezzenek az első képzési ciklusra épülő mesterképzési (MSc) szakokra.

Egy hallgató véleménye a szakról - Feitscher Kata

dscf9329.jpgÚgy érzem, nagyon jól döntöttem, hogy Keszthelyt választottam. Mindig is fontosnak tartottam a hagyományok ápolását, ami szerencsére nagy hangsúlyt kap ebben a városban. Ehhez hozzájárul az egyetemre oly jellemző családias légkör. Külön örömöt jelent számomra a rengeteg sportolási, kulturálódási és önképzési lehetőség, amely a hallgatók rendelkezésére áll. Mint kertész, fontosnak tartom, hogy tartalmas és szakmailag megalapozott gyakorlatokon vehetünk részt, és mindezen túl emberbarát tanárok és általuk rengeteg tudás válik hozzáférhetővé számunkra.

 

 

A képzés formája:

  • Nappali tagozatos államilag finanszírozott első diplomás alapképzés
  • Levelező tagozatos államilag finanszírozott első diplomás alapképzés
  • Nappali tagozatos költségtérítéses első diplomás alapképzés
  • Levelező tagozatos költségtérítéses első diplomás alapképzés

Az oklevél megnevezése, végzettségi szint:

Az oklevél megnevezése: kertészmérnök
A végzettség szintje: alapfokozat (BSc)

A képzés helye:

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely

Felvételi vizsgatárgyak:

kettőt kell választani: angol v. német v biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy*

*Szakmai előkészítő tárgy: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek

Elhelyezkedési lehetőség:

Kertészetek, gyümölcs-, szőlő- zöldség- és dísznövénytermelő cégek, gazdaságok, valamint borászatok, a szakhoz kapcsolódó szakmai szervezetek, igazgatási, felügyeleti szervek, kertészeti termeléshez szükséges termékek kereskedelmi forgalmazását végző gazdasági társaságok.

A képzés szerkezete:

A képzés nappali tagozatos államilag finanszírozott és költségtérítéses formában első diplomás alapképzés, melynek időtartama 6+1 félév, továbbá levelező tagozatos államilag finanszírozott és költségtérítéses formában 6+1 félév. A gyakorlati oktatás bázisát a „Georgikon” Tanüzem Kht., a régió kutatóintézetei, valamint a Keszthely környéki gazdaságok biztosítják. A végzett kertészmérnökök képesek lesznek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére, az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére. Arra készítjük fel a hozzánk jelentkező hallgatókat, hogy elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján képesek legyenek önálló családi-, illetve farmgazdálkodásra, vállalkozások szervezésére és menedzselésére, meglévő tudásanyaguk további bővítésére és elmélyítésére.

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú "C" típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

A képzés tartalma, tárgyak típusai:

Alapozó ismeretek (matematika, fizika, informatika, kémia és anyagcsere-élettan, biológiai, növénytani, növényi biotechnológiai, műszaki, genetikai és nemesítési ismeretek, gazdasági és humán ismeretek, természeti erőforrásokra /agrometeorológia, talajtan, vízgazdálkodás/ vonatkozó és mezőgazdasági /növénytermesztés, állattenyésztés és földművelés/ ismeretek, EU agrárpolitika)

Szakmai törzsanyag (dísznövény termesztési és dendrológiai, gyümölcs- és faiskolai termesztési, szőlőtermesztési és borászati, zöldségtermesztési, gyógynövény termesztési, kertészeti növényvédelmi, gazdasági és gazdálkodási /ökológiai gazdálkodás, marketing, minőségbiztosítás, számvitel és pénzgazdálkodás, üzemszervezés/ ismeretek, differenciált szakmai ismeretek)

Differenciált szakmai ismeretek (kertészeti ágazatokhoz /dísznövénytermesztés, faiskolai termesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet, zöldségtermesztés/, illetve egyéb /ökológiai gazdálkodás, kertészeti termékmenedzsment, kertészeti biotechnológia, zöldfelület-gazdálkodás, kertészeti gépüzemeltetés és kertészeti vállalkozásfejlesztés/ szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök)

Összefoglaló tájékotató: Kertészmérnök