Növényorvosi mester szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar
Magyarország, Keszthely

https://georgikon.szie.hu
(Jelentkezési kód: "M1")

 

Képzés neve: Növényorvosi mesterszak

Végzettség: Okleveles növényorvos

Képzés célja és sajátosságai:

A növényorvos alkalmas széles elméleti alapokon nyugvó, a növények védelmével kapcsolatos tervezői, fejlesztői, felsőszintű irányítói és szervezői, szaktanácsadási és szakigazgatási, valamint a kapcsolódó marketing feladatok ellátására.
A növényorvos képes diagnosztizálni a növényeket károsító szervezeteket (kórokozók, kártevők, gyomnövények), ismeri azok biológiáját, tömegszaporodási jelenségeit, a növényvédő szereket és azok hatásmechanizmusát, alkalmazásuk környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képes megelőzni a növényi károsítók által okozott károkat, alkalmazza a környezet peszticid terhelését csökkentő, ökológiai szemléletű, integrált növényvédelmi eljárásokat. Munkája során szem előtt tartja az élelmiszer, a fogyasztó, a felhasználó és a környezet biztonságát. Felsőfokú növényvédelmi képesítés alapján jogosult az engedélyhez kötött növényvédő szerek felhasználására.

Képzés időtartama:

4 félév

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc. vagy MSc. végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján.

Elfogadott kurzusok:

Természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.