Szakvezető: Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens
Tel.:+36-83 545-005; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További információ:
Szent István Egyetem Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190 Fax: (83) 545-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A képzés időtartama:

4 félév nappali és levelező képzésben

A képzés célja és jellemzői

A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • Növényföldrajzi, ökológia és természetvédelmi,
 • Ökonómbotanikai,
 • Növényélettani és molekuláris genetikai,
 • Szaporodás és szaporításbiológiai,
 • Kertészet- és agrártörténeti,
 • Kertészeti üzemtani,
 • Jogi és közgazdasági,
 • Gyógynövénytani,
 • Faiskolai,
 • Gyümölcsészeti,
 • Szőlészeti-borászati,
 • Zöldségtermesztési,
 • Dísznövény és dendrológiai,
 • Növényvédelmi ismeretek

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására, irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési feladatok megoldására,
 • a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek kreatív alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés és a fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem területén,
 • kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
 • az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,
 • a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
 • a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési feladatok ellátására a természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,
 • önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén;

A  szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák felismerésére, a problémák megoldási módjának meghatározására,
 • a szakterülethez kapcsolódó tudományos munkák kritikus értékelése,
 • magas szintű információ-feldolgozási és vitakészség,
 • fejlesztői és tervezői szemlélet,
 • koordinációs képesség,
 • motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
 • munkaterv és program készítésének és végrehajtásának képessége,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • kreativitás,
 • szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
 • információ felhasználási és elemző képesség,
 • környezettudatos magatartás,
 • a környezetvédelmi előírások betartatása,
 • természet- és élőhely védelem iránti fogékonyság,
 • szakmai felelősségtudat,
 • alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

Összefoglaló tájékoztató: